top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla a podmínky

 

PENZIONY PRO LIDÉ OMEZENÉ

Podmínky rezervace

 

Rezervace ubytování přes PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED souhlasíte s následujícími podmínkami.

 

 1. Definice

 

 1. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED je společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 10633686 společnosti C/O HILLIER HOPKINS LLP FIRST FLOOR, RADIUS HOUSE, 51 CLARENDON ROAD, WATFORD, HERTFORDSHIRE, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, WD1HP.

 

 1. Odkazy na vás nebo vaše znamenají osobu nebo organizaci, která provedla rezervaci prostřednictvím PENZIONŮ FOR THE PEOPLE LIMITED.

 

 1. Dodavatelem se rozumí organizace, jednotlivec, partnerství nebo společnost, která poskytuje ubytování. Totožnost a podrobnosti o Dodavateli budou potvrzeny v e-mailu s potvrzením rezervace, který zašle PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED.

 

 1. Rezervace

 

 1. Vaše rezervace je u dodavatele. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED vystupuje jako zástupce dodavatele při zprostředkování rezervace prostřednictvím této webové stránky, e-mailem nebo telefonicky a vaše smlouva o rezervaci bude uzavřena mezi vámi a dodavatelem v souladu s těmito podmínkami.

 

 1. Tyto podmínky se vztahují na rezervace provedené prostřednictvím webových stránek PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED, online cestovních kanceláří, e-mailem, telefonicky nebo osobně s PENZIÓNY PRO PEOPLE LIMITED.

 

 1. Vaše rezervace je potvrzena a uzavřena právní smlouva, jakmile bude vaše platba úspěšně provedena. Pokud je platba odmítnuta nebo neautorizována, není provedena rezervace ani uzavřena smlouva.

 

 1. PENZIONY PRO LIDÉ LIMITED usnadní platbu vaší rezervace.

 

 1. Souhlasíte s tím, že rezervace je pro krátkodobý pobyt pro rekreační, obchodní nebo dočasné účely a nevede ke vzniku zajištěného krátkodobého pronájmu nebo pronájmu a je vyloučenou dohodou ve smyslu čl. 3A odst. 7 písm. a) Zákon o ochraně před vystěhováním z roku 1977.

 

 1. Rezervace mohou být na libovolnou délku od jedné noci až po dvanáct měsíců. Rezervace je možné provést kdykoli do 20:00 první noci vašeho pobytu.

 

 1. Rezervaci může provádět pouze osoba starší 18 let a v ubytování musí být ubytována alespoň jedna osoba starší 18 let.

 

 1. Svou rezervaci nesmíte znovu prodat nebo převést na jinou osobu nebo organizaci, s výjimkou výslovného oprávnění dodavatele.

 

 1. Check in bude od 15:00 v den příjezdu a žádáme vás, abyste nepřicházeli později než ve 21:00. Pokud byste chtěli přijet dříve než v 15:00, kontaktujte nás prosím předem a my vám možná budeme moci uvolnit pokoj dříve. Pokud to není možné, můžete si nechat zavazadla v úschovně zavazadel a vrátit se později, abyste si vyzvedli klíče od svého pokoje. Každá osoba, která dorazí později než ve 21:00, může být povinna zaplatit poplatek za pozdní příjezd ve výši 25 GBP – bude to na uvážení dodavatele případ od případu. Check-out v den odjezdu bude před 10:00, abychom mohli pokoj připravit pro další hosty – pokud byste chtěli pozdější check-out, lze to v určitých případech zařídit v závislosti na tom, zda je pokoj potřeba pro nové hosty.

 

 1. Platba a zrušení

 

 1. Všechny platby se provádějí kreditní, debetní kartou nebo Paypal. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED si neúčtuje rezervační poplatky ani poplatky za kreditní či debetní karty.

 

 1. Plná platba je požadována při rezervaci, pokud se Dodavatel výslovně nedohodne jinak. PENZIONY PRO PEOPLE LIMITED vystaví jménem dodavatele fakturu.

 

 1. Celková cena za celý pobyt vám bude předložena před potvrzením rezervace a provedením platby. Ceny jsou dynamické, a proto se cena za stejné nebo podobné ubytování může v průběhu času po provedení rezervace lišit. PENZIÓNY FOR THE PEOPLE LIMITED ani Dodavateli tím nevzniká žádné právo požadovat dodatečnou platbu v případě zvýšení ceny a nezakládá vám žádné právo na slevu, pokud se cena sníží.

 

 1. Pokud není v informacích o rezervaci poskytnutých před rezervací uvedeno jinak, platí následující ustanovení o zrušení rezervace.

 

 1. Jak PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED (jménem dodavatele), tak i vy můžete zrušit rezervaci kdykoli do 7 dnů před prvním dnem vaší rezervace, v takovém případě vám bude vrácena plná částka.

 

 1. Pokud rezervaci zrušíte do 7 dnů od prvního dne vaší rezervace, dodavatel si vyhrazuje právo zadržet celou zaplacenou částku. Jakékoli vrácení peněz bude zcela na uvážení dodavatele, pokud není schopen zarezervovat ubytování pro jiné hosty, v takovém případě vám vrátí vaše náklady na rezervaci, snížené o případný rozdíl v ceně, kdy náhradní rezervace byla nižší nebo nižší. hodnota.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit rezervace do 7 dnů od prvního dne rezervace, pokud je to nutné z důvodů, které Dodavatel nemůže přiměřeně ovlivnit, nebo v případě nadměrné rezervace z důvodu zpoždění nebo chyb v rezervačním systému. V případě takového zrušení obdržíte plnou náhradu.

 

 1. Váš pobyt

 

 1. Časy přihlášení a odhlášení jsou podrobně uvedeny v článku 2.9, pokud se dodavatel výslovně nedohodne jinak. Dodavatel může požadovat doplatek za předčasný check-in nebo pozdější check-out, jak bylo dříve uvedeno v bodě 2.9.

 

 1. Vaše rezervace se týká služby penzionu (pokud není výslovně uvedeno jinak). Dodavatel nezajišťuje stravování ani noviny.

 

 1. Součástí vašeho pokoje bude ložní prádlo a ručníky. K dispozici je úklidová služba a další informace jsou k dispozici na vyžádání. Žádáme vás, pokud rádi používáte stejný ručník každý den, abyste jej nechali vyvěšený – pokud požadujete častější výměnu prádla během pobytu, obraťte se na správce penzionu na místě.

 

 1. Součástí vašeho ubytování bude i dodávka kávy, čaje a mléka – to je zajištěno ve společných kuchyních, kde najdete i samoobslužné snídaně.

 

 1. Jste odpovědní za chování všech osob pobývajících v ubytování a zajistíte, že budou dodržovat tyto podmínky. Zejména vy a vaši hosté nesmíte:

 

 1. Kouř v prostorách. Všechny pokoje a společné prostory v našem ubytování jsou přísně nekuřácké – vy i ostatní hosté smíte kouřit pouze mimo areál.

 2. vnášet do areálu jakákoliv domácí zvířata, s výjimkou asistenčních psů nebo pokud to není výslovně dohodnuto dodavatelem;

 3. Přineste do areálu jakýkoli potenciálně nebezpečný nebo nebezpečný materiál nebo zařízení;

 4. Manipulujte s jakýmkoli požárním hlásičem nebo nouzovým zařízením;

 5. odstranit, poškodit nebo zničit jakýkoli majetek dodavatele;

 6. používat nemovitost pro jakékoli obchodní účely;

 7. používat jakoukoli technologii poskytnutou dodavatelem ke stažení nebo přístupu k nezákonnému nebo obscénnímu materiálu;

 8. způsobit nepřiměřené rušení našim dalším hostům nebo kterémukoli zaměstnanci dodavatele;

 9. Vytvářejte nadměrný hluk zejména po 23:00, zejména z televizorů a jiných elektronických zařízení;

 10. Na konci vašeho pobytu nevrátíte klíče/přívěšky/karty od pokoje, protože v zájmu bezpečnosti může dodavatel vyměnit odpovídající zámky.  

 

 1. Poškození, krádež a náklady

 

 1. PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED si vyhrazuje právo jménem dodavatele účtovat z kreditní/debetní karty použité k platbě nebo jakékoli jiné karty použité k zajištění bezpečnosti, pokud jde o:

 

 1. Náklady na výměnu nebo opravu jakéhokoli majetku Dodavatele, včetně nábytku, čalounění, kování, spotřebičů nebo jiného vybavení a věcí, které jsou poškozeny během vašeho pobytu;

 2. Náklady na výměnu jakýchkoli položek majetku, které byly během vašeho pobytu odcizeny z ubytování

 3. Jakékoli porušení zákazu kouření dodavatele. Standardní poplatek ve výši 150 GBP bude z vaší karty účtován tam, kde dodavatel najde důkazy o kouření v rámci ubytování, aby pokryl náklady na úklid, ale dodavatel si vyhrazuje právo účtovat dodatečné částky na pokrytí jakékoli škody způsobené kouřením.

 

 1. Tyto náklady mohou být účtovány při odhlášení, ale PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED si vyhrazuje právo, jménem dodavatele, uplatnit tyto poplatky na vaši kartu později, pokud to bude nutné.

 

 1. Pokud my nebo dodavatel nemůžeme z jakéhokoli důvodu uplatnit takový poplatek na vaši kreditní/debetní kartu, bude vám zaslána faktura, kterou se zavazujete uhradit do 14 dnů od obdržení.

 

 1. PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED nebo Dodavatel vám poskytne účtenku včetně rozpisu nákladů na všechny dodatečné poplatky účtované na vaši kreditní nebo debetní kartu.

 

 1. Soukromí, ochrana dat a zabezpečení kreditních/debetních karet

 

 1. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED zpracovává informace o vás, které poskytnete při rezervaci v souladu s našimi  Zásady ochrany osobních údajů. Poskytnutím těchto informací souhlasíte (svým jménem a jménem každého člena vaší skupiny) s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace jsou přesné.

 

 1. Měli byste si uvědomit, že dodavatelé jsou ze zákona povinni vést rejstřík se jmény a národností všech hostů (které je třeba zaznamenat při příjezdu) a uchovávat tyto údaje v evidenci po dobu nejméně 12 měsíců od data příjezdu. Kromě toho pro hosty, kteří nejsou britské, irské národnosti nebo národnosti Commonwealthu, jsou dodavatelé povinni uvést podrobnosti o vašem pasu nebo jiné cestovní dokumentaci a adresu vaší příští destinace.

 

 1. Úplné podrobnosti o tom, jak shromažďujeme, používáme a uchováváme osobní údaje, včetně používání souborů cookie, naleznete v našich úplných zásadách ochrany osobních údajů.

 

 1. Pro zpracování plateb kartou používáme zabezpečenou službu třetí strany ( www.stripe.com/gb ). Tato služba je kompatibilní s PCI-DSS a umožňuje nám účtovat poplatky z vaší kreditní a debetní karty v souladu s těmito podmínkami. Nevytváříme ani neukládáme žádné kopie údajů o vaší kartě v našich vlastních systémech ani jinde. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele třetí strany si můžete přečíst zde: www.stripe.com/gb/privacy .

 

 1. Dotazy

 

 1. PENZIONY PRO PEOPLE LIMITED se budou snažit odpovědět nebo vyřešit jakýkoli přiměřený dotaz, který jim v souvislosti s vaší rezervací směřujete, nicméně PENZIONY FOR THE PEOPLE LIMITED nenesou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nereagování na vznesený dotaz nebo jeho vyřešení. přímo sama se sebou. V případě pochybností byste měli kontaktovat přímo dodavatele pomocí údajů uvedených v potvrzení rezervace.

 

 1. Stížnosti

 

 1. PENZIONY PRO PEOPLE LIMITED a dodavatel vám chtějí zajistit příjemný pobyt.

 

 1. Pokud budete mít během svého pobytu problém, promluvte si s kterýmkoli zaměstnancem dodavatele, který vám bude schopen pomoci.

 

 1. Pokud dodavatel není schopen neformálně vyřešit jakoukoli stížnost, kterou máte v době vašeho pobytu, můžete podat formální stížnost v souladu s tímto postupem. Formální stížnosti by měly být podány písemně na e-mailovou nebo poštovní adresu dodavatele uvedenou v informacích o rezervaci a potvrzení rezervace. Uveďte prosím co nejvíce informací, aby dodavatel mohl vaši stížnost řádně prošetřit.

 

 1. Pokud si přejete podat stížnost na služby GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED (tj. pouze v souvislosti s procesem rezervace), zašlete ji na níže uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu:

 

 1. Vaší stížností se bude zabývat pověřený člen manažerského týmu PENZIÓNY PRO PEOPLE LIMITED. PENZIONY PRO PEOPLE LIMITED si klade za cíl odpovědět na formální stížnosti do 2 pracovních dnů, ale pokud to nebude možné, PENZIONY PRO PEOPLE LIMITED vás o tom budou informovat a o tom, kdy očekává odpověď. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED písemně uvede výsledek vaší stížnosti.

 

Emailová adresa:             admiralblakeguesthouse@gmail.com

 

poštovní adresa:             C/O HILLIER HOPKINS LLP PRVNÍ PATRO, RADIUS HOUSE, 51 CLARENDON ROAD, WATFORD, HERTFORDSHIRE, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, WD17 1HP

 

 1. GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED si vyhrazuje právo odmítnout bez dalšího šetření jakoukoli otravnou stížnost nebo stížnost podanou ve zlé víře.

 

 1. Omezení odpovědnosti

 

 1. Jako zástupce GUESTHOUSES FOR THE PEOPLE LIMITED vůči vám nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s vaší rezervací nebo pobytem a používáním ubytování. Takovou odpovědnost nese dodavatel v souladu s následujícími podmínkami tohoto článku.

 

 1. PENZIONY PRO LIDI LIMITED se snaží zajistit, aby všechny informace poskytnuté před, během a po provedení vaší rezervace byly přesné, ale nenesou odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo chybějící informace týkající se ubytování nebo rezervace.

 

 1. Odpovědnost dodavatele vůči vám podle těchto podmínek bude omezena na celkovou hodnotu vaší rezervace (pokud neplatí zákon o majiteli hotelu z roku 1956 , v takovém případě bude odpovědnost dodavatele omezena na maximum předepsané tímto zákonem) s výjimkou případů, kdy taková ztráta je způsobena nedbalostí dodavatele, v takovém případě se omezí na jakoukoli přímou a důvodně předvídatelnou ztrátu, kterou utrpíte.

 

 1. Dodavatel vám za žádných okolností nenese odpovědnost za jakoukoli následnou nebo nepřímou ztrátu, včetně ztráty zisku, dat, času řízení, reputace nebo dobrého jména.

 

 1. Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené podmínkami nebo událostmi mimo jeho kontrolu, včetně, ale nejen:

 

 1. Stávka, výluka nebo jiný pracovní spor postihující zaměstnance Dodavatele;

 

 1. Skutky Boží;

 

 1. Přírodní katastrofy;

 

 1. Válečné činy nebo terorismus;

 

 1. Jednání nebo opomenutí vlády, silničních úřadů nebo telekomunikačního dopravce, operátora nebo správce;

 

 1. Zpoždění ve výrobě, výrobě nebo dodávce zařízení nebo služeb požadovaných pro výkon Služeb nebo výroby a dodávky Zboží třetími stranami;

 

 1. Nic v tomto odstavci ani v těchto podmínkách neomezuje odpovědnost dodavatele ani PENZIONŮ FOR THE PEOPLE LIMITED za smrt nebo zranění osob nebo v souvislosti s podvodným uvedením v omyl.

 

 1. Oddělitelnost

 

 1. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné, nezákonné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem jakékoli jurisdikce, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebude tímto žádným způsobem ovlivněna ani narušena. .

 

 1. Vzdání se práva

 

 1. Pokud kterákoli strana kdykoli nepožaduje splnění jakéhokoli ustanovení nebo neuchýlí se k nápravě poskytnuté podle těchto podmínek, nijak neovlivní právo této strany požadovat plnění nebo uchýlit se k nápravě kdykoli poté, ani zřeknutí se jakékoli strany porušení nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení. Vzdání se práv není účinné, pokud není písemné a podepsané stranou, vůči níž je vzdání se práva uplatňováno.

 

 1. Celý souhlas

 

 1. Tyto podmínky představují úplnou dohodu stran a nahrazují veškerá předchozí komunikace, ujednání a dohody týkající se předmětu této smlouvy, ať už ústní nebo písemné.

 

 1. Práva třetích stran

 

 1. Dodavatel je oprávněn vymáhat svá práva podle této smlouvy vůči vám nebo jakékoli osobě ubytované nebo využívající ubytování.

 

 1. V opačném případě není nic v této smlouvě zamýšleno ani udělovat žádná práva třetí straně, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

 1. Jurisdikce

 

 1. Tato smlouva bude vykládána v souladu s anglickým právem a soudy Anglie a Walesu budou mít výlučnou jurisdikci, pokud se požaduje, aby jakákoli záležitost vyplývající z této smlouvy byla předložena soudu.

bottom of page